Deana Kolenčíková

3…2…1…

„Železniční přejezd je zvláštním místem, kde auta i chodci musí čekat, až přejede vlak. Poté se rozjedou či rozejdou. Prostor mezi závorami představuje určitý typ nemísta. Vždy mě děsila představa, že se na tomto nemístě zaseknu a nebudu se moci dostat pryč. K železničním závorám jsem se tedy rozhodla přidělat závodní vlajky jako symbol pohybu a připravenosti. Práce zároveň ironicky popisuje řidiče, kteří mnohdy nedodržují pravidla silničního provozu a jezdí, jako by byli na závodech.“ (dk)

Malba na textilu, 100 cm × 80 cm
Řeporyje, Praha 2017

web