, 24. 5. 2023 ~ 29. 7. 2023

??????? ????????; ??š?????ý ??????????? ??ě?é?? ž?????; ?????? ??? ??????????

unconduvtive trash, David Fesl, Mia Milgrom

Fait Gallery, Brno, výstava

(Fait Gallery, Fait Gallery MEM, Fait Gallery PREVIEW)

???????????? ????? / ??????? ????????⁣⁣

24. 5. – 29. 7. 2023, Fait Gallery⁣⁣

kurátorka: Pavlína Morganová⁣⁣

⁣⁣Název výstavy Largely Observed je inspirován jedním z termínů aktuální stupnice zemětřesení. Určuje stupeň kritického stavu, který je pozorován, ale nemusí být brán fatálně. Výstava představí nové práce dvojice autorů (Michal Pěchouček a Rudi Koval), kteří od roku 2019 pracují výhradně společně pod značkou unconductive trash. Cykly obrazů a instalace jsou členěny do několika celků, v nichž autoři zkoumají nejen společný tvůrčí proces, ale i upozaděné obrazy minulosti. Skrze monochromní práci s barvou a figurativní detail vyprávějí skutečné příběhy 20. století, které silně rezonují s dnešní žitou realitou.⁣⁣

????? ???? ⁣⁣/ ??š?????ý ??????????? ??ě?é?? ž?????

24. 5. – 29. 7. 2023, Fait Gallery MEM⁣⁣

text: Will Bradley⁣⁣

⁣⁣V pokračujícím zájmu o nalezený předmět a vizuální řeč David Fesl předkládá novou výstavní situaci, která zachází s pojmy orientace a doručení. Jejím základem je výběr sochařských objektů, které vznikly v uplynulém roce a budou v Brně představeny poprvé.⁣⁣

⁣⁣⁣

??? ??????? ⁣⁣/ ?????? ??? ??????????⁣⁣

24. 5. – 29. 7. 2023, Fait Gallery PREVIEW⁣⁣

kurátorka: Pavla Sceranková⁣⁣

⁣I přesto, že mezi výbuchem supernovy a nádechem je nesmírná vzdálenost, jsou částečně podmíněné stejným prvkem. Železem. Komplexní provázanost dějů kolem nás může způsobovat úzkost a úžas zároveň. Mia Milgrom ji reflektuje intuitivně a jakoby mimoděk skrze svoji vášeň pro materiál. Materiály, které běžně známe, vidí jinak než jsme zvyklí; ocel měkce teče pod rukama, mýdlo je součástí podpůrné konstrukce. Autorka připravuje instalaci tří minimalistických převážně kovových objektů. Obíhají, vedou, padají. Potřebují vzájemnou podporu, hledají dobrá spojení. Ukazují nám svět jinak.⁣⁣

>> for English visit FB event <<⁣⁣

16.5.2023