, 14. 4. 2023 ~ 15. 6. 2023

2

Adam Windsor a Václav Kovář

Galerie Ahoj Nazdar Čau, vitrínky, Liberec, výstava

Dvě vitrínky, dva obrazy, dva malíři… to si přímo říká o rozšíření dualit i do samotných obrazů. Adam Windsor a Václav Kovář již spolupracují přes dva roky ve výtvarné skupině Procesisté. Liberečáci je mohou znát zejména díky velkému obrazu U jednoho stolu, který pojednává o Liberecké kultuře a je vystaven v Oblastní galerii. Směr, který Adam a Václav vyvinuli, se nazývá procesismus a vychází především z toho, že přesahuje jedince jako autora. Procesismus je o setkání a probouzení kolektivního vědomí. Spolupráce více takto otevřených autorů pak zvyšuje efekt neustálého, nekontrolovaného procesu. Kombinuje v sobě hloubku i lehkost, humor a nadhled. Podstatný díl procesismu spočívá v improvizaci a soustředění na přítomnou chvíli.

Samotné obrazy do vitrínek spojují různé nálady, obsahují prvky surrealismu, melancholie a snového nádechu. Pro jejich plné vyznění si zajděte přímo do Galerie Ahoj Nazdar Čau.

8.4.2023