, 1. 11. 2007 ~ , 2. 11. 2007

24h s archiketurou: Školy architektury

NoD, Praha, nezařazeno

Celodenní – 24 hodinový – projekt KRUHu představí subjektivní výběr absolventů jednotlivých významných architektonických škol, jejich samostatné návrhy a projekty vzniklé mimo školu či po škole, jejich názor na architekturu a teorii.Celodenní – 24 hodinový – projekt KRUHu představí subjektivní výběr absolventů jednotlivých významných architektonických škol, jejich samostatné návrhy a projekty vzniklé mimo školu či po škole, jejich názor na architekturu a teorii. Spektrum přednášejících postihuje nejen zkušené architekty z atelierů zvučných jmen, ale současně i generaci nejmladších, nastupujících tvůrců. Snahou bylo zamyšlení nad tím, zda a jak se způsob výuky a tvorby profesorů odrazí v práci jejich studentů – bezprostředně po dokončení školy i v delším časovém odstupu. Jednotlivé školy uvedou sami jejich pedagogové. Vlastní prezentace architektů doplní exkurze po okolí a koncerty architektů

Účast přislíbili absolventi škol Jana Bočana, Romana Kouckého, Ladislava Lábuse, Emila Přikryla, Martina Rajniše, Miroslava Šika, Aleny Šrámkové a Imre Vaška (SK).
Vystoupí Ondřej Císler (hcA), Marek Chalupa a Štěpán Chalupa (dum architekti), David Kraus (Architektura s.r.o.), Sporadical, fam architekti a mnoho dalších.

http://www.kruh.info/

25.10.2007