, 16. 6. 2023 ~ 29. 8. 2023

4. aktér

Vítězslav Plavec

Galerie Ahoj Nazdar Čau, vitrínky, Liberec, výstava

Dílo 4. aktér je dvojicí kinetických objektů vytvořených pro vitrínky Galerie Ahoj Nazdar Čau, ve kterých Vítězslav Plavec s pomocí refrakce světla a programovaného pohybu manipuluje s barvou a k plošnému obrazu tak přidává další pomyslné iluzívní rozměry.

   Barva je součástí naprosté většiny našich představ o světě. Orientujeme se podle ní, neoddělitelně patří ke vzpomínkám, silně ovlivňuje naše emoce, můžeme ji vidět ve snech, a když někde není, tam si ji začneme představovat, cítit ji, chutnat nebo slyšet. Jak potom může nebýt skutečná? Barva v objektivním světě neexistuje. Kde tedy existuje?

   Ke znalostem naprosté většiny lidí patří to, že abychom viděli červené jablko, potřebujeme zdroj světla, jablko a naše oči. Jablko pohltí světlo všech vlnových délek kromě těch odpovídajích červené barvě. To se odrazí a dopadem na sítnici našeho oka spustí proces, na jehož konci můžeme prožít barvu.

   Vítězslava zajímá, kolik dalších faktorů vstupuje do hry. Barva se po bližším zkoumání stává nejen virtuálním, ale také iluzívním fenoménem. Ve skutečnosti náš konečný vjem barvy závisí na bezbřehém množství faktorů, od fyzikálních vlivů prostředí, přes rychle se přizpůsobující biologickou strukturu oka, až po mnoho různých kognitivních zkreslení.

Barva, jak ji známe, ožívá až na konci dlouhé cesty. Na místech, kde se fyzický vjem noří do hlubin našich vnitřních světů a vypovídá o své dlouhé cestě k vědomí.

Vítězslav Plavec ve své práci často využívá světlo nebo materiály se zajímavými optickými vlastnostmi. Jeho oblíbeným médiem je barva, její míchání a rozkládání, a práce s monochromatickým světlem. Výsledkem je pak často světelná instalace či objekt, které nabízejí smyslový prožitek odlišný od způsobu vnímání na jaký jsme zvyklí z všední reality.

Dalo by se říci, že myšlenkovým těžištěm Vítězslavovy tvorby je divák, přesněji samo vnímání a utváření představ o realitě v momentech střetů smyslových vjemů s našimi vnitřními světy. Umění vnímá jako ideální prostor pro průzkum a osahávání principů obecně platných pro naše poznávání a interakci s prostředím. Často se vrací k tématům evoluce, života, vědomí, percepce a iluze. Vítězslav věří, že lepší pochopení a přijetí těchto principů či pojmů mu pomáhá rozhlížet se po světě novou optikou a hledat v něm vyrovnanější a zodpovědnější pozici.

Vítězslav Plavec je studentem Fakulty umění a architektury na Technické Univerzitě v Liberci v ateliéru Tvorba ve veřejném prostoru.

14.6.2023