–21:00, 30. 11. 2023

70 let Galerie moderního umění v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové, Hradec Králové, výstava

GALERIE SLAVÍ 70 LET

U příležitosti 70. výročí od založení galerie jsme pro vás na čtvrtek 30/11 připravili komentované prohlídky a vstup zdarma (12:00–20:00) do všech stálých expozic a výstav.

______________________

V průběhu odpoledne se uskuteční tři komentované prohlídky:

→ 14:00 Stálé expozice Minulé století – dvacet osobností a Posledních padesát let
Provází: kurátorka GMU Petra Příkazská

Stálá expozice Minulé století – dvacet osobností se snaží v maximální možné šíři představit umění 20. století jako mnohotvárný prostor, v němž se stále více pohybovaly i ženy, které právě v tomto století dosáhly určité míry rovnoprávnosti bez ohledu na genderové role.

Expozice Posledních padesát let představuje umělce a umělkyně střední a mladší generace, kteří se do veřejných sbírek prosazují teprve v posledních letech.

→ 16:00 O budově
Provází: Jan Florentýn Báchor

Prohlídka pozdně secesní budovy bývalého Záložního úvěrního ústavu, postavené podle návrhu významného českého architekta Osvalda Polívky (1859–1931) v letech 1911–1912.

→ 18:00 Výstava Hledá se mistrovské dílo
Provází: kurátor Tomáš Kolich

Výstava vznikla k 70. výročí galerie a prezentuje více než 200 obrazů ze sbírek GMU, která v letošním roce slaví 70 let od svého založení. Představí díla, která pochází z období od konce 18. století až po současnost.

20.11.2023