, 22. 9. 2023 ~ , 1. 12. 2023

79.čin:Lahkovážny

Rastislav Podhorský

GAG, Galerie Garáž, Zlín, výstava

Akú váhu má farba vecí, okolo vecí a za vecami? Je to pekné, ale je to nezmysel. Alebo inak: Akú farbu má váha vecí? To sa raz možno uvidí. My ľudia spokojne a radi mrháme farbou. A ja (autor)? „To boli časy! Keď ešte farby mali váhu!“ O čom tu vlastne uvažujeme? Čas letí, hovorí sa, a my sa tu zapodievame podobnými úvahami. Aké ľahkovážne mrhanie! Alebo čin.

Rastislav Podhorský (Československo, 1990) vyštudoval maľbu na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (prof. Daniel Fischer). Venuje sa predovšetkým figuratívnej maľbe, kresbe, ale aj teoretickej reflexii umenia, pedagogike a sporadicky kurátorskej činnosti. V roku 2017 mu vyšla teoretická publikácia Prievozník – O ľuďoch v neumení a figúrach v umení (VŠVU, Slovart). Doktorát obhájil prácou Protirečník– Rámce a latentné možnosti vizuálnej tvorby. V rokoch 2017-2021 bol vedúcim Ateliéru maľby III. na Vysokej škole výtvarných umení (v tandeme s Martinom Špircom), kde vyučoval aj predmet Základy maľby. Je víťazom Ceny nadácie VÚB – Maľba 2015 a za diplomovú prácu bol ocenený cenou rektora. Žije a tvorí v Bratislave.

16.9.2023