, 19. 10. 2007

Ajnorínův SOULAD s Upsychem

, nezařazeno

agitační přednáška o významu a činnosti jednotek ŠŠ
Jednotky Špružení Šmelcu (ŠŠ) jsou dávným společenstvím s alchymistickými kořeny a symbolikou, ustaveným po roce 1508 za účelem záchrany a shromažďování opomíjených, zneuznávaných a vyhazovaných hodnot, především materiálního charakteru. Z provozních důvodů se toto společenství časem zformovalo do podoby organisovaného polovojenského řádu, jehož pražská Komandatura byla na počátku tohoto století , jakožto volně vázaná komanditní společnost, přivtělena k Jedinečnému Svatopěstitelskému Družstvu (JSD) z důvodu jeho materiálního zabezpečení.
Současné jednotky ŠŠ se zabývají organisovaným sběrem materiálů z velko, středně a maloobjemových kontejnerů.

18.9.2007