, 13. 12. 2023

Alfons Schilling – Brainscape

Alfons Schilling, Woody Vašulka

Kino Ponrepo, Praha, projekce

Alfons Schilling (1934–2013), umělec švýcarského původu, žil a tvořil převážně ve USA a ve Vídni. Jeho zájmem bylo vytváření iluze hloubky v obraze. Studoval na akademii ve Vídni, kde se stal součástí hnutí vídeňského akcionismu. Zabýval se zpochybňováním běžného vnímání, vztahem mezi tím, co vidí naše oči a co vnímá náš mozek. Zkoumal, do jaké míry je lidské vidění náhodné, a představoval si, jak by mohlo být organizováno odlišně. Jeho experimentální díla umožňovala jak samotnému autorovi, tak dalším pozorovatelům plněji si uvědomovat vlastní vizuální zkušenost. Od konce šedesátých let spolupracoval s Woodym a Steinou Vašulkovými a společně experimentovali s 3D viděním.

Projekce představí výběr Schillingových experimentálních filmů a videí z šedesátých a sedmdesátých let minulého století, který bude doplněn dvěma díly Woodyho Vašulky.

Projekce je doprovodným programem výstavy Alfons Schilling. Brainscape, která probíhá v Domě umění města Brna (Dům pánů z Kunštátu, 13. 12. 2023 – 4. 2. 2024).

pásmo krátkých filmů / celkem 45 min. / DCP

úvodní slovo: Lenka Dolanová


9XL – Es war einmal

asistence a kamera: Niklaus Schilling a Fredi M. Murer

1965 / 13:44 min. / DCP

Catchup race

1970 / 2:50 min. / DCP

BB nude with machine

1970 / 1:56 min. / DCP

Tauben (studies of a birdʼs flight)

70. léta / 3:18 min. / DCP

Brooklyn War Zone

1970 / 3:12 min. / DCP

Jackie Curtis

1970 / 1:10 min. / DCP

Woody and me

1970 / 9:18 min. / DCP

Zeitraum

kamera: Andrej Zdravić

1977 / 6:47 min. / 16 mm


Sketches (Alfons Schilling as Landscape)

režie: Woody Vašulka

1970 / 2:59 min. / DCP

Reminiscence

režie: Woody Vašulka

1974 / 4:48 min. / DCP

3.12.2023