, 25. 8. 2023 ~ , 9. 11. 2023

all-idiots/hit

metazoa.org, Tomáš Javůrek

Screen Saver Gallery, internet, výstava

(online, screensaver, on your computer screen)

Screensaver

all-idiots/hit

is part of a larger exhibition project by ScreenSaverGallery, which was first presented at the MeetFactory in Prague in 2021 and dealt with the issue of artificial intelligence in the context of visual art.

The author of screensaver is Czech artist Tomáš Javůrek, who focuses on digital media and online environments in his mainly collaborative projects. For the exhibition project

AI: All Idiots

, he prepared an image dataset from publicly available documentation of Czech artists and art groups and trained the generative model StyleGAN2 on top of it.

This critical and slightly humorous work can now be enjoyed by every user of ScreenSaverGallery in the form of the all-idiots/hit screensaver, which also offers a certain degree of interactivity for long evenings in your home.

To enjoy the screensaver, please download and install the app

here

.

The exhibition is financially supported by the Ministry of Culture of the Czech Republic.

CZ:

Screensaver

all-idiots/hit

je součástí většího výstavního projektu ScreenSaverGallery, který byl poprvé představen v MeetFactory v Praze v roce 2021 a věnoval se problematice umělé inteligence v kontextu výtvarného umění.

Autorem screensaveru je umělec Tomáš Javůrek, který se ve svých převážně kolektivních projektech zaměřuje na digitální média a online prostředí. Pro výstavní projekt

AI: All Idiots

připravil sadu obrázků z veřejně dostupné dokumentace českých umělců a uměleckých skupin a na ni natrénoval generativní model StyleGAN2.

Tento kritický projekt vytvořený s notnou dávkou humoru, si nyní mohou uživatelé ScreenSaverGallery užívat ve formě screensaveru all-idiots/hit, který také nabízí určitou míru interaktivity pro dlouhé večery v domácím prostředí.

Pro užívání screensaveru si stáhněte a nainstalujte aplikaci

zde

.

Výstava se koná za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky

podořeno MKČR

11.10.2023