, 7. 6. 2017

Anthony Vidler – Public and Private in the Platonic polis: Utopian space from Filarete to the Occupy Movement

Ústav dějin umění AV ČR, Praha, nezařazeno

Přednáška Anthony Vidlera pořádaná v rámci projektu Strategie AV 21 „Veřejné a soukromé jako téma multidisciplinárního výzkumu“.
http://www.verejnesoukrome.cz/Anthony Vidler vystudoval architekturu na univerzitě v Cambridgi a doktorát v oboru dějin a teorie architektury získal na Technické univerzitě v Delftu. Dlouhá léta vyučoval na Fakultě architektury v Princetonu, poté byl děkanem Školy architektury na The Cooper Union v New Yorku. V 90. letech přednášel také na Středoevropské univerzitě v Praze. Je autorem řady publikací zabývajících se dějinami architektury v širokém rozpětí od renesance po současnost. Jeho výklady architektury jsou vždy zasazeny do širšího rámce teoretické reflexe doby, opírající se o filozofii, sociální vědy i psychoanalýzu.
K jeho nejznámějším knihám patří: The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely, MIT Press, 1992; Warped Space: Architecture and Anxiety in Modern Culture, MIT Press, 2000; The Scenes of the Street and other Essays, Monacelli Press, 2011. Česky byly publikovány jeho studie “Transparence”, in: Jana Tichá. (ed.), Architektura na prahu informačního věku, Zlatý řez, 2001; “X označuje místo: obelisk v prostoru”, in: Tomáš Vlček (ed.), Sloup, Váza, Obelisk, H+H, 2005; „Plný dům Rachel Whiteread“, in: Jana Tichá (ed.), Architektura: tělo nebo obraz?, Zlatý řez, 2009.

1.1.1970