, 26. 4. 2023

Antropocén a nerůst

Miloslav Kolenatý

Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, přednáška

(„pod Vanou“)

Pedagog Fakulty životního prostředí UJEP se bude zabývat problematikou období, v němž vliv činnosti člověka na přírodu a její zdroje je třeba podrobit zkoumání a kritické reflexi.

Přednáška je součástí doprovodného programu výstavy „Zkouška ohněm“ Dagmar Šubrtové

Přednášející: Miloslav Kolenatý, pedagog a proděkan pro vnější vztahy na Fakultě životního prostředí UJEP

4.4.2023