, 17. 4. 2024

Art Brut Film

Kino Ponrepo, Praha, projekce

Sonda do olomoucké filmové přehlídky ABF věnované filmům z oblasti art brut přináší snímky, které se za uplynulých dvanáct roků konání festivalu setkaly s největším diváckým ohlasem a vypovídají o různorodosti tvorby autentických spontánních tvůrců i osobitých filmařských přístupech. Výběr filmů uvede sběratel art brut, organizátor, dramaturg přehlídky a člen pražského sdružení abcd Pavel Konečný.

Garrel: Tarzan z Argelagueru / Garrel – El Tarzan dʼArgelauer

režie: Marc Barceló

Španělsko 2013 / 65 min. / HD / ORIG. / CZT

Tarzanem je ve filmu nazýván spontánní tvůrce Josep Pujiula i Vila (1937–2016), textilák, jenž začal kolem roku 1980 budovat labyrintickou krajinu na pozemku v oblouku řeky Fluvià ve španělském Katalánsku, poblíž vesnice Argelaguer. Vytvářel vlastními silami obrovité vysoké věže, spojované mosty, chodníky, visuté kabiny, tunely či klece a používal k tomu větve, stromy a veškerý přírodní materiál, nalezený v okolí vybraného místa. Splétal větvičky do bludišť a spojoval dřevěné tyče. Stvořil tak svůj paralelní svět, v němž se cítil svobodný a šťastný. Jeho pozoruhodné originální dílo záhy začali navštěvovat lidé z okolí i ze vzdálených zemí. Bohužel se setkal s nepochopením místních úřadů a musel své těžce vytvořené dílo strhnout. Režisér středometrážního filmu Marc Barceló empaticky zachytil sisyfovský ráz úžasné architektonicko-sochařské tvorby outsidera Josepa Pujiuly, který se snažil marně prosadit svou vlastní, neobyčejně originální poetickou verzi Universa.  

Botanická Zahrada Anny Zemánkové

režie: Philippe Lespinasse

Francie 2017 / 25 min. / HD

Film natočil zkušený a uznávaný francouzský režisér Philippe Lespinasse ve spolupráci s Andressem Alvarezem u příležitosti výstavy naší vynikající a ve světě nejznámější tvůrkyně imaginárních světů Anny Zemánkové (1908–1986) v Collection de lʼart brut v Lausanne. Snímek přináší reprezentativní záznamy jedinečných autorčiných kreseb, pastelů a brikoláží a snaží se také porozumět niternému tajemství její tvorby.

Jiní. Umění je tam, kde je nikdo nehledá

režie: Jan Gawryłkiewicz

realizace: Andrzej Kwasiborski, Radosław Labarzewski

Polsko 2021 / 20 min. / HD / ORIG. / CZT

Filmové portréty tří výrazných současných polských outsiderů. Włodzimierz Roslon žije v domě s pečovatelskou službou a vytváří neobvyklé kresby i sochy expresivních výrazů. Władysław Szymczyk je hluchoněmým samorostlým tvůrcem působivých mechanických strojů ze surového dřeva. Wacław Redzinski zabydlel svoji zahradu úchvatnými betonovými polychromovanými sochami v životní velikosti. Film byl úspěšně uveden na přehlídce snímků o spontánních tvůrcích v Nice v roce 2023.

14.4.2024