, 7. 12. 2017

BCAA System + Olbram Pavlíček: Nova X-Process

Kryt civilní obrany, Olomouc, koncert, paf, performance

klubová performance | Abrakadabra
CZ Speciální AFK event kolektivu BCAA jako vize post-apokalyptické budoucnosti s pozůstatky současných technologií, které se staly magickým fetišem. Instalaci-environmentu dominuje obří kožený gong jako totemický zesilovač informací, který vibruje v nejasných šifrách. BCAA dokáže, že se i na troskách katastrofy bude dát tančit.

club performance | Abracadabra
EN The special AFK event by the BCAA team is a vision of a post-apocalyptic future with the remains of current technologies acting as magical fetishes. The installation-environment is dominated by a giant leather gong which acts as a totemic information amplifier vibrating in vague ciphers. BCAA proves that even in the ruins of disaster there will be dancing.

english friendly

2.12.2017