, 14. 10. 2007

Bel-Art / Soudobé běloruské umění

NoD, Praha, koncert, nezařazeno, performance, projekce

17.30-22.00 Výstava, koncert, performance, koncert, diskuze a prezentace současných běloruských umělců.Soudobá umělecká tvorba Běloruska je jedním z nejkontroverznějších dílků mozaiky evropského umění. Pravděpodobně nikdo z umělců žijících v Bělorusku nezanechává v evropském kulturním prostředí výraznou stopu. Samotná tvorba probíhá ve zcela jiných sociokulturních mantinelech, než si dokážeme představit. Na jednu stranu umění Běloruska obtížně reaguje na nástup nových technologií, na straně druhé se jeho intelektuální potenciál potýká s tradičními schématy běloruské společnosti, stejně jako s minulou i současnou ruskou intervencí. S jakými problémy se potýkají umělci tvořící v Bělorusku? Jak se život v posledním autoritářském režimu kontinentu odráží v jejich tvorbě? Jaké jsou možnosti prezentace jejich tvorby? A jak se jejich pozice změnila po emigraci do Evropy? Na tyto otázky se bude snažit odpovědět sympozium Bel-Art, jehož se zúčastní běloruští umělci, kurátoři, hudebníci, performeři, novináři a zástupci institucí podporujících uměleckou tvorbu Běloruska v zahraničí.

Účastníci:

Alexander Komarov [BY/NL]
Běloruský umělec žijící v současnosti v Rotterdamu, absolvent Rijksakademie Amsterdam a Akademie v Poznani. Vytváří instalace na pomezí různých médií s častým využitím pohyblivého obrazu.

Dimitri Makhomet [BY/FR]
Původně absolvent monumentální malby na akademii v Minsku, později profesionální animátor a filmový výtvarník. Od roku 2004 se začal věnovat multimédiím a multimediálním instalacím, později filmu a videu. V letošním roce dokončil studia na Institut LeFresnoy u Chantal Akerman.

Alexander Korablev [BY]
Běloruský umělec využívající internet jako hlavní formu prezentace svých prací. V letech 2004-06 zveřejňoval své grafiky, kresby a manipulované fotografie na http://idiot.iatp.by, v současnosti na http://idiotcol.livejournal.com. Po absolutoriu Akademie v Minsku pracoval jako designér továren Gorizont a CocaCola Belarus, je grafickým designérem a fotografem, v současnosti vyučuje počítačovou grafiku.

www:
http://idiotcol.livejournal.com
http://idiot.iatp.by
http://profile.imageshack.us/user/idiotcol
http://s108.photobucket.com/albums/n25/idiotcol

Konstantin Goretsky [BY]
Konstantin Goretsky je absolvent vyšší grafické školy v Moskvě umělec, kde se také podílel na aktivitách hnutí Nonkonformism. Jeho doménou je malířství, fotografie a plakát. V roce 1987 založil skupinu KOMI-KON, která uskutečnila řadu slavných projektů (nejvýznamnější byl „Plán evakuace“). V roce 1996 zorganizoval hudebně-výtvarný salon „Na truhle“, kde se několik let konaly výstavy a koncerty svobodné tvorby, dokud nebyla činnost salonu zakázána. V současnosti se věnuje uměleckým projektům, které spojují různé formy a prostředky vyjádření. Žije a pracuje v Minsku.

www:
http://kartinki.iatp.by
http://kartinki.oxidiser.net

Andrey Savitsky [BY]
Jeden z mála běloruských hudebníků využívajících progresivní technologie zvukového zpacování. Jeho tvorba navazuje na tradice elektroakustické a ambientní hudby s přesahem do soudobých technologických možností prostředí PureData. Savitského tvorba směle obstojí v kontextu současné elektro-improvizační hudební scény, v posledních letech spolupracoval například s Markusem Eichenbergerem, Franzishkou Baumann, Dmitry Gelfandem, ad.

www:
http://hhtp.org/music.html

Alena Boika [BY/CZ]
Běloruská kurátorka a teoretička umění, která patří k nejaktivnějším propagátorům soudobého běloruského umění v Evropě. Editorka časopisu Umělec, připravila několik výstav K.Goretského a dalších běloruských umělců v Evropě.

www:
http://kartinki.iatp.by/cv_alena.html

Madeleine Rey [CH]
Madeleine Rey zastupuje organizaci Kulturkontakt Aargau-Belarus ze švýcarského Aarau, která prostřednictvím stipendií a dlouodobých residencí podporuje pobyt tvorbu běloruských umělců v Evropě.

www:
http://www.ag.ch/belarus/de/pub/

Skupina Bergamot [PL/BY]
Skupina Bergamot (Volha Maslouskaya and Raman Tratsiuk) je Běloruské performanční seskupení, založené v roce 1998. Akce Bergamotu mají často vyhrocenou a konfrontační povahu, ať v poloze mezilidské komunikace, či střetu mezi soukromým a veřejným, maskulinním a feminním, tělesným a duševním.

www:
http://artnews.info/artist.php?i=780&a=text

(Konstantin Goretsky a Alexander Korablev jsou v současnosti v Praze na rezidentním pobytu zprostředkovaném Eastern Aliance.)

10.9.2007