, 7. 11. 2006 ~ , 10. 11. 2006

BIOART

Akademie Věd České republiky, Praha, projekce, výstava

Výstava zaměřená na prolínání umění a vědy probíhá paralelně s festivalem TransGenesis jako doprovodný program Týdne vědy a techniky pořádaného Akademií věd České republiky.Výstava zaměřená na prolínání umění a vědy probíhá paralelně s festivalem TransGenesis jako doprovodný program Týdne vědy a techniky pořádaného Akademií věd České republiky.
Hlavní budova Akademie Věd ČR (Národní 3, Praha 1) – ochoz v prvním patře
od 10 do 18 hodin, vstup zdarma
Aktuální program naleznete na adrese http://www.ciant.cz/bioart
Kurátor: Pavel Sedlák
Vernisáž: 7.11.2006 v 17.30

ČEKÁNÍ NA TURINGA (2006)
Louis Bec (FR)
Nová instalace francouzského umělce a biologa Louise Beca (FR) je založena na snímání signálů, které vysílají elektrické ryby druhu Gnathonemus Persii, jejich analýze, převodu na zvuk a následného přenesení přes internet do výstavního prostoru. Diváci si mohou poslechnout tisíce kilometrů vzdáleného „řečníka“.

INTERAKTIVNÍ RŮST KVĚTIN (1993/97, 2006)
Christa Sommerer (AT), Laurent Mignonneau (FR)
Jedna z divácky nejúspěšnějších interaktivních instalací v historii umění nových médií. Christa Sommerer a Laurent Mignonneau jsou „specialisty“ ve vytváření netradičních rozhraní mezi virtuálním a reálným světem, mezi počítačem a člověkem. V této instalaci se diváci dotýkají živých květin, aby nechali růst květiny virtuální. „Tempo růstu je třeba považovat za nutný předpoklad teoretického výzkumu formy, a organická forma je, řečeno matematicky, funkcí času. Formu organismu tak můžeme považovat za událost v prostoru a čase, nikoli pouze za prostorovou konfiguraci.“ (D´Arcy Thompson, On Growth and Form, Cambridge University Press, 1942.)

LILITH (2005/06)
Pavel Smetana (CZ)
Umělecký experiment s virtuální realitou, herními technologiemi a bio-signály. Pavel Smetana (CZ) ve spolupráci s Ivorem Diosi (SK, 3D grafika a interaktivita) a Ivanem Acherem (CZ, zvuk) vytvořili virtuální prostředí, jehož obrazová i zvuková stránka je závislá na konkrétních datech získaných ze snímačů mozkové a srdeční aktivity diváků. Každý si tak prožije cestu pouze těmi virtuálními krajinami, do nichž ho zavede jeho vlastní tělesný a mentální stav. Krajiny mají nejrůznější audiovizuální podobu, od hororové hyperrealistické atmosféry až po geometricky čistou anebo naopak fantaskně organickou abstrakci.

References: http://www.cas.cz/tydenvedy, http://www.transgenesis.cz
Partners: http://www.cas.cz, http://www.c2c.cz

30.10.2006