, 27. 4. 2007

Birds Build Nests Underground

Fiducia, Ostrava, koncert, performance, projekce

Kaleidoskopický drobnohled psychedelického ražení. Pronikání do spodních vrstev zvuku důmyslným batyskafem z gramofonu, drátu a lepicí pásky. Reinkarnace zaručena!Kaleidoskopický drobnohled psychedelického ražení. Pronikání do spodních vrstev zvuku důmyslným batyskafem z gramofonu, drátu a lepicí pásky. Reinkarnace zaručena!

Pražská dvojice BIRDS BUILD NESTS UNDERGROUND (Michal Brunclík a Petr Ferenc) se vydala objevovat skrytý svět nejrůznějších manipulací s gramofony a vinylovými deskami. Od roku 2003 skládá písně založené na zvuku elpíček preparovaných samolepkami, nožem a roztodivnými změnami rychlostí. Výsledkem je hustá tkanina zvuku nacházejících se NA a V drážkách desek – role kliku, lupanců a praskání je stejně důležitá jako role zvukových fragmentu nahraných na použitých vinylech. S kořeny zapuštěnými v úrodném postindustriálním humusu se BIRDS BUILD NESTS UNDERGROUND rozhlížejí směrem k psychedelii a neortodoxnímu minimalismu.
Smyčkování a recyklace v tvorbě BBNU představují mikroskop (nebo zoom) umožňující průzkum HUDBY POD HUDBOU a objevování nových detailu v notoricky známých zvucích, jejich¸ fragmenty jsou vsazovány do zcela nových kontextu.

Mechanický crossover, černočerná asambláž plastického lesku, jiná rychlost času. Munic uder munic. ParaDJing.

V poslední době skupina spolupracuje s filmovým tvůrcem Martinem Ježkem, jeho¸ zpracovávání nalezených osmimilimetrových filmu se v lecčems blíží přístupu BBNU ke zvukovým zdrojům.

http://www.bbnu.eu/
http://www.antikfiducia.com/

11.4.2007