, 14. 5. 2024 ~ , 7. 7. 2024

Budu se dívat s vámi

David Fesl, Esther Kläs

Galerie Kurzor, Praha, výstava

Galerie Kurzor a CSU Praha zvou na výstavu Davida Fesla a Esther Kläs Budu se dívat s vámi.

… Každý z autorů pracuje s jiným měřítkem. Zdá se, že jejich díla existují v různých úrovních. Instalace je subtilní, díla zachovávají odstup a komunikují spolu spíše vnitřně, jako by v místnosti byli dva známí, každý dělá to své, ale jsou tam spolu. …

Kurátorka: Zuzana Blochová ve spolupráci s Markem Medunou.


Cursor Gallery and CCA Prague invite you to the exhibition I will watch with you in which artists David Fesl and Esther Kläs will present their works.

… Both artists work with a different scale. Their works seem to exist on different levels. The installation is subtle, the works maintain a distance and communicate with each other internally, as if there were two acquaintances in the room, each doing their own thing, but present together. …

Curator: Zuzana Blochova in collaboration with Marek Meduna

7.5.2024