, 25. 10. 2006 ~ , 26. 11. 2006

Cena Jindřicha Chalupeckého

Dům umění města Brna, Brno, výstava

Od roku 1990 je udělována Cena Jindřicha Chalupeckého českému výtvarnému umělci ve věku do 35 let. Cenu předává Václav Havel, který je s Theodorem Pištěkem a Jiřím Kolářem zakladatelem této akce. Prvním držitelem byl v r. 1990 Vladimír Kokolia, dále ocenění získali mj. František Skála, Petr Nikl, Kateřina Vincourová, Lukáš Rittstein, David Černý a další. Od roku 2002 se v pořádání výstavy finalistů vybraných mezinárodní odbornou porotou střídají Praha a Brno. Osobitou součástí brněnské výstavy je i hlasování návštěvníků – Cena divákůTISKOVÁ ZPRÁVA

CENA JINDŘICHA CHALUPECKÉHO 2006

Dne 30. 5. 2006 mezinárodní porota vybrala z 42 výtvarníků či skupin 6 finalistů letošního ročníku :

Barboru Klímovou, Jana Jakuba Kotíka, Dominika Langa, skupinu Rafani, Dušana Skalu, Tomáše Svobodu,

kteří se budou prezentovat svojí tvorbou na výstavě Finále 2006 v Domě umění města Brna od 24. 10. 2006 do 26. 11. 2006.

Slavnostní vyhlášení laureáta proběhne 16. listopadu od 18 hodin.

VIII. výtvar/
16. listopad 2006 od 20.00 hod
Kabinet múz, Sukova 4, Brno
vystoupí/Priessnitz, Bruno Ferrari, DJ Liqiud A

Laureát získá šestitýdenní pobyt v New Yorku (ISCP) od Trust for Mutual Understanding a Foundation for a Civil Society, Společnost Jindřicha Chalupeckého ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR mu poskytne finanční obnos (cca 100.000,- Kč) na realizaci projektu nebo vydání katalogu.

Od generálního partnera časopisu Reflex získá navíc šek v hodnotě Kč 50.000 na podporu svého dalšího tvůrčího rozvoje.

*

Vyjádření poroty k výběru kandidátů na udělení ceny Jindřicha Chalupeckého za rok 2006

Porota konstatovala, že mezi 37 uchazeči o Cenu Jindřicha Chalupeckého se objevila celá řada kvalitních umělců. Při výběru mezi vyrovnanými kandidáty dávali porotci přednost novým jménům a dosud méně známým umělcům. Porota šest letošních finalistů představuje takto:

Barbora Klímová vytváří objekty a situace, pomocí kterých přibližuje působení prostorových vztahů. Divák jejích subtilních děl s nimi vstupuje do na první pohled náhodných interakcí, které jsou však o to nečekanější a účinnější.

Precizní a komplexně dotažené projekty Jana Jakuba Kotíka často promlouvají politicky angažovaným hlasem. Ve svých objektech Kotík používá a kombinuje nečekané materiály, inspiruje se i světem sdělovacích médií a jeho mechanismů.

Dominik Lang porotu zaujal téměř neviditelnými zásahy do architektury výstavních síní, pomocí kterých si pohrává s jejich významy i funkčností. Vedle institucionální kritiky se vyznačují i smyslem pro hravost a ironii.

Čtyřčlenná umělecká skupina Rafani se často vyjadřuje k mezinárodním politickým problémům, současně podporuje ostatní umělce a pomáhá aktivizovat lokální uměleckou komunitu. Díla na hranici společenské etikety nezřídka provokují, vyjadřují však především ochotu umělců převzít odpovědnost za svět kolem sebe.

Videa Dušana Skaly využívají nalezených anonymních záběrů, ze kterých umělec sestavuje útržky emocionálně působivých příběhů. Originálním způsobem pracuje s hudbu, která vedle obrazu vyvolává pocity touhy a nostalgie.

Nenápadné intervence Tomáše Svobody do okolního světa hledají a současně zpochybňují pravidla všedního života, které považujeme za samozřejmé a neměnné. Ve svých performancích či objektech projevuje smysl pro humor i vyčerpávající systematičnost.

Milena Dopitová, Praha
Christoph Grunenberg, Tate Gallery Liverpool
Milena Kalinovská, Hirshorn Museum and Sculptures Garden, Washington, – předsedkyně poroty
Jana Oravcová, Centrum súčasného umenia, Bratislava
Roberto Pinto, Milan
Radek Váňa, De Veemvloer, Amsterdam

orota :

Milena Dopitová , umělkyně (CZ)
Christoph Grunenberg, ředitel Tate Gallery Liverpool (GB)
Milena Kalinovská, historik umění (USA) – předsedkyně poroty
František Kowolowski, kurátor, Dům umění města Brna (CZ)
Jana Oravcová, kurátor, Nadacia – centrum súčasného umenia (SK)
Roberto Pinto, nezávislý kurátor a kritik, Milano (I)

Radek Váňa, ředitel výstavního prostoru De Veemvloer (CZ)

posudek poroty/

Porota konstatovala, že mezi 37 uchazeči o Cenu Jindřicha Chalupeckého se objevila celá řada kvalitních umělců. Při výběru mezi vyrovnanými kandidáty dávali porotci přednost novým jménům a dosud méně známým umělcům. Porota šest letošních finalistů představuje takto:

Barbora Klímová vytváří objekty a situace, pomocí kterých přibližuje působení prostorových vztahů. Divák jejích subtilních děl s nimi vstupuje do na první pohled náhodných interakcí, které jsou však o to nečekanější a účinnější.

Precizní a komplexně dotažené projekty Jana Jakuba Kotíka často promlouvají politicky angažovaným hlasem. Ve svých objektech Kotík používá a kombinuje nečekané materiály, inspiruje se i světem sdělovacích médií a jeho mechanismů.

Dominik Lang porotu zaujal téměř neviditelnými zásahy do architektury výstavních síní, pomocí kterých si pohrává s jejich významy i funkčností. Vedle institucionální kritiky se vyznačují i smyslem pro hravost a ironii.

Čtyřčlenná umělecká skupina Rafani se často vyjadřuje k mezinárodním politickým problémům, současně podporuje ostatní umělce a pomáhá aktivizovat lokální uměleckou komunitu. Díla na hranici společenské etikety nezřídka provokují, vyjadřují však především ochotu umělců převzít odpovědnost za svět kolem sebe.

Videa Dušana Skaly využívají nalezených anonymních záběrů, ze kterých umělec sestavuje útržky emocionálně působivých příběhů. Originálním způsobem pracuje s hudbu, která vedle obrazu vyvolává pocity touhy a nostalgie.

Nenápadné intervence Tomáše Svobody do okolního světa hledají a současně zpochybňují pravidla všedního života, které považujeme za samozřejmé a neměnné. Ve svých performancích či objektech projevuje smysl pro humor i vyčerpávající systematičnost.
Dan Merta
tajemník Společnosti Jindřicha Chalupeckého

Společnost Jindřicha Chalupeckého, 110 00 Praha 1,
tel.: 222222157, e–mail:gjf[at]gjf.cz, www.jchalupecky.cz

6.11.2006