, 7. 9. 2007

Cena od Jiřího Kovandy

NoD, Praha, nezařazeno

Slavnostní předání ceny českých kurátorů a kritiků umělci nad 35 let z rukou patrona pro roku 2007 Jiřího Kovandy.Slavnostní předání ceny českých kurátorů a kritiků umělci nad 35 let z rukou patrona pro roku 2007 Jiřího Kovandy.

nominovaní:

JIŘÍ DAVID
Ze všech českých umělců nejdůsledněji uplatňuje v tvorbě postmoderní pojetí identity. Neustále mění témata a strategie nakládání s vizuálními informacemi. Jeho osobnost má být nepostižitelná za mnohostí přístupů, ale je to právě tato mnohost, která konturuje jeho pozici. Co je neméně hodnotné: Patří k nemnoha umělcům, kteří dokáží uskutečňovat nákladné projekty.

IVAN VOSECKÝ
Ivana Voseckého charakterizuje propojení duchovní problematiky s problematikou umění a politiky. Věnuje se východní duchovnosti, považuje se za „dělníka umění“, ale neutíká před kritickým názorem na aktuální problémy světa. Jeho práce se mnohdy zdají být nelítostné k lidským vlastnostem nebo politicky nekorektní. Jindy se dotýkají mimosmyslové zkušenosti či apokalypsy.

VÁCLAV STRATIL
Mění si masky a jména. Říkal si například Hu Haba, Leo, Miloš, Děda. Nyní je Mírek. Jako mimořádně produktivní malíř a kreslíř si hraje s vizuálními jazyky a textem v obrazu. Jeho práce jsou poetické i dadaistické. Často nekompromisně vstupují do konkrétních společenských situací. V hromadách svých fotografických autoportrétů se zabývá vztahem podoby a osobnosti. Ústřední metaforou Stratilova myšlení je „performance“.

MILENA DOPITOVÁ
Dílo Mileny Dopitové je prodchnuto hlubokým zájmem o intimitu, identitu, mezilidské vztahy, gender, nemoc či smrt. Je velmi osobní, ale přitom modelové. Citovost je v něm snoubí s intelektuální kultivovaností. Tím, že se dotýká důležitých témat lidského života, potvrzuje význam autentického prožitku v umění.

VLADIMÍR SKREPL
V posledních letech ho zajímá především malba, v níž intuitivně a s dravou energií spěje k mezím obrazové estetiky. Jeho obrazy jsou exhaltované, hysterické a nevzhledné. Na své poslední samostatné výstavě Skrepl připomněl, že v devadesátých letech byly velmi ceněny jeho instalace a objekty.

galerie NoD
Experimentalni prostor Roxy/NoD
Dlouha 33
110 00 Praha 1
http://www.roxy.cz
po – so 11:00 – 01:00
ne 13:00 – 01:00

6.9.2007