, 21. 3. 2024

Česká architektura v mezičase. Od perestrojky k novým pořádkům

Karolina Jirkalová

CTS / Akademické konferenční centrum, Praha, přednáška

(3. patro)

Karolina Jirkalová (Centrum pro teoretická studia):

Česká architektura v mezičase. Od perestrojky k novým pořádkům

Co rok 1989 změnil v české architektuře? A stalo se to opravdu v roce 1989?

Tématem přednášky jsou systémové a institucionální podmínky české architektury na sklonku státního socialismu a v prvních letech po sametové revoluci se zvláštním zřetelem k oblasti bytové výstavby.

Pokusí se zachytit vzájemné vztahy, překryvy a konflikty mezi architekturou, politikou a společností v transformačním „mezičase“.

V centru pozornosti bude proměna rolí a mocenských vztahů jednotlivých aktérů projekčního a stavebního procesu i veřejné diskuse.

A také mnohdy přehlížené strukturální kontinuity překračující rok 1989.

Seminář se bude konat ve čtvrtek 21. března 2024 od 10 hodin v CTS, Husova 4, Praha 1 (3. patro).

ODKAZ PRO SLEDOVÁNÍ ONLINE: V případě, že byste se chtěli semináře účastnit online, využijte prosím adresy: https://cuni-cz.zoom.us/j/93899915188.

18.3.2024