, 16. 1. 2007

cover art: pode bal paints western masters

hunt kastner, Praha, performance, výstava

vernisáž a premiére Antropometrií Yvese Kleine…vernisáž a premiére Antropometrií Yvese Kleine…

V hudbě existují autoři a interpreti. Každý autorem být nemůže. Částečně kvůli nedostatku autorského talentu, částečně z důvodu ekonomického. Tolik autorů by se prostě neuživilo.

Interpretační umění poskytuje prostor k obživě a zároveň k seberealizaci. Jindřich Chalupecký si povšiml, že v českých zemích málokdy došlo během moderny k významnému a silnému uměleckému činu. Namísto toho však čeští umělci zajímavě rozvíjeli, obohacovali, kultivovali a interpretovali umělecké impulsy odjinud. Dnes s hrdostí říkáme, že český architektonický kubismus nemá ve světe obdoby. A je to pravda, jinde než u nás nikoho nenapadlo převést umělecký výboj také do média cihla a malta.

Nechceme si s ostatními stěžovat na to, že české umění nemá ve světě prestiž, závidět Polákům přítomnost na západních trzích. Rozhodli jsme se prorazit na západ jako interpreti. Připravili jsme koncepci CoverArtu, podebalovských coververzí světového umění.

10.1.2007