, 7. 11. 2023 ~ , 30. 12. 2023

D’epog: O dvanácti měsících

D'epog

Galerie XY, Olomouc, performance, výstava

➷ ➷ For English scroll down➷ ➷ ➷


D’epog: O dvanácti měsících

vernisáž a performance: 7. 11. 2023, 19:00

výstava: 8. 11. – 30. 12. 2023

spolupráce: Matěj Sýkora

kurátor: Alexandr Jančík

Galerie XY-1

5 performance v průběhu festivalu PAF:

8. 12. 2023, 13:30–14:15; 17:30–18:15

9. 12. 2023, 12:30–13:15; 16:00–16:45

10. 12. 2023, 14:00–14:45

Nový intermediální projekt uměleckého kolektivu D’epog s názvem O dvanácti měsících zastřešuje výstavní situace, která se po dobu svého trvání opakovaně stane prostorem stejnojmenné série performancí. Lavíruje na pomezí zvukového umění, hörspielu, literárního čtení či naturalistického psychodramatu. Dílo se obsahově i formálně vztahuje k rozhovoru, vztahu mluvčího a posluchače a síle mluveného slova a verbální výpovědi.

Performance O dvanácti měsících

„Ťuk ťuk?

– Kdo tam?

– My.

– Jací my?

– My dva!

– Neznám!

– Blonďatí.

– A co chcete?

– Jít do skříně!

– Proč?

– Poslouchat kabáty!

– Nepustím!

– Proč?

– Prostřední by upadl!“

Performativní duet o tom, co odpovědět, zaklepe-li vám konec na dveře. Návod na to, jak poslat smrt do prdele a pátrání po slovech, jež by ještě u/nesla aspoň nějaký význam.

koncept: D’epog

účinkují: Zdeněk Polák, Janet Prokešová

režie: Lucia Repašská

sound design: Matyáš Dlab

umělecká a technologická spolupráce: Matěj Sýkora, Ondřej Zunt

D’epog je platforma pro současné performativní umění. Skupina tvůrců působí od roku 2010 na domácí scéně v městě Brně. V rámci dlouhodobé aktivity se věnuje tvorbě pravidelných inscenací, jednorázovým performancím, hraničním uměleckým projektům a vzdělávací činnosti v podobě praktických workshopů a specializovaných dílen.

www.depog.com

****

EXHIBITION D’epog: The Twelve Moons

Opening: 7. 11. 2023, 19:00

Exhibition: 8. 11. – 30. 12. 2023

In collaboration with: Matěj Sýkora

Curator: Alexandr Jančík

Galerie XY-1

5 performance during PAF festival:

8. 12. 2023, 13:30–14:15; 17:30–18:15

9. 12. 2023, 12:30–13:15; 16:00–16:45

10. 12. 2023, 14:00–14:45

The new intermedia project by the art collective D’epog, entitled The Twelve Moons, frames an exhibition site which will repeatedly become the venue for a series of performances of the same name throughout its duration. The project oscillates between sound art, hörspiel, literature reading and naturalistic psychodrama. The work relates both in content and form to discourse, the relationship between the speaker and the listener, and the power of the spoken word and verbal utterances.

D’epog is a platform for contemporary performance art created by a group of artists that has been active on their home scene in Brno since 2010. Within the framework of its long-term activity, it is dedicated to creating regular productions, one-shot performances, borderline art projects and educational activities in the form of practical and specialized workshops.

PERFORMANCE: The Twelve Moons

„Knock knock?

– Who’s there?

– It’s us..

– Who’s us?

– Us four!

– I have no idea!

– The 4 non-blondes.

– What’s going on?

– We wanna go near the forge!

– Why?

– To listen to the smiths!

– I won’t let you in!

– Why not?

– The middle one will trip over and fall!“

A performative duet about what to say when the end comes a-knocking. A guide on how to send death to hell and a search for words that would still bear some meaning.

Concept: D’epog

Cast: Zdeněk Polák, Janet Prokešová

Director: Lucia Repašská

Sound design: Matyáš Dlab

Artistic and technological support: Matěj Sýkora, Ondřej Zunt

———————–

Naši partneři / Our Partners:

Ministerstvo kultury, Statutární město Olomouc, Olomoucký kraj, Státní fond kultury

25.10.2023