, 25. 5. 2007

Digitální technologie, kulturní dědictví a aura místa

Galerie CIANT, Praha, nezařazeno

Jay David Bolter (USA) – přednáška v angličtiněTechnologie smíšené reality a mobilní komunikace nám dovolují vytvářet nové zážitky mezi reálnými a virtuálními světy. Tyto zážitky můžeme situovat do kulturně nebo historicky významných míst, a nechat tak vystoupit do popředí jejich „auru“. Přednáška bude ilustrovat koncept aury právě v kontextu zážitků svázaných s těmito místy. J. D. Bolter je profesorem na Georgia Institute of Technology, vede Wesley Center for New Media Research and Education a je autorem známých knih o počítačové kultuře.

http://www.lcc.gatech.edu/~bolter

20.4.2007