, 16. 5. 2007

Fenomén křoví a metodika lezení do něj – RNDr. Jiří Sádlo, CSc.

, nezařazeno

Přednáška záběrem a originalitou profesi přesahujícího botanika, sám se označuje jako rostlinný sociolog, pro kterého se objektem vědeckých výzkumů staly drsné, podivné a opuštěné biotopy (rozvaliny, smetiště, skladiště, křoviště, prameniště, močály, sutě, suchopáry, pustiny, ruiny klášterů, hospod a pisoárů apod.) doprovozená názornými ukázkami.RNDr. Jiří Sádlo, CSc.
Fenomén křoví a metodika lezení do něj (vybrané kapitoly ze synatropní išťologie)
Přednáška záběrem a originalitou profesi přesahujícího botanika, sám se označuje jako rostlinný sociolog, pro kterého se objektem vědeckých výzkumů staly drsné, podivné a opuštěné biotopy (rozvaliny, smetiště, skladiště, křoviště, prameniště, močály, sutě, suchopáry, pustiny, ruiny klášterů, hospod a pisoárů apod.) doprovozená názornými ukázkami.

10.5.2007