, 19. 6. 2023

Filmy Jana Kříženeckého / 125. výročí promítání prvních českých filmů (19. června 1898)

Jan Kříženecký, Jeanne Pommeau

Kino Ponrepo, Praha, přednáška, projekce

Pásmo krátkých dokumentárních snímků, aktualit a hraných skečů průkopníka českého filmu Jana Kříženeckého přibližuje úplné počátky domácí kinematografie mezi lety 1898 až 1911. Kolekce „oživených obrazů“, jak uváděl dobový reklamní slogan, zahrnuje veškerou dochovanou domácí produkci uvedeného období a dokumentuje nejen dobové atrakce, zajímavosti a významné události, ale také úplné počátky české hrané tvorby na příkladu tří jednozáběrových groteskních snímků s kabaretiérem Josefem Švábem-Malostranským v hlavní roli.

Kromě nesporné dokumentární hodnoty poskytuje kolekce také povědomí o samých počátcích a vývoji vyjadřovacích prostředků filmu na přelomu 19. a 20. století. A to navzdory skutečnosti, že rané Kříženeckého snímky, pořízené kamerou, zakoupenou od Lumièrovy firmy, vznikly bez vážnějších ambicí, pouze jako atrakce ku příležitosti Výstavy architektury a inženýrství v Praze roku 1898 a nestaly se základem systematické filmové výroby v českých zemích.

Komentované pásmo digitalizovaných filmů Jana Kříženeckého vychází z několikaleté práce na jejich kompletaci a porovnání. Digitalizovány byly jak originální kamerové negativy, tak původní kopie i další nosiče. První filmy vzniklé na našem území je tak možné prezentovat v podobě, která zdůrazňuje jejich pestrost a materialitu. Hudební doprovod k filmovému pásmu vytvořil Jan Burian mladší.

úvodní slovo a průběžný komentář: Jeanne Pommeau, kurátorka Národního filmového archivu

komentované pásmo / 60 min. / DCP

Vstup volný

18.6.2023