, 20. 4. 2023

Free Martin Zetová

Martin Zet, Václav Hájek

Galerie kritiků, Praha, přednáška, výstava

Zveme Vás srdečně na komentovanou prohlídku výstavy „Free Martin Zetová“ s jejím autorem Martinem Zetem a kurátorem PhDr.Václavem Hájkem do Galerie kritiků ve čtvrtek 20.4 od 16:30.

Autor se věnuje setrvale ustáleným významům událostí a věcí, jež jako společenské mechanismy relativizují náš kladný vztah ke světu. Podrobuje významové analýze ruskou válku a symbol protiatomového znaku, včetně jeho vazeb k materiálu, z něhož je vyroben jakožto předmět. Pozastavuje nad tím, že v ruštině znamená slovo mir zároveň svět, takže Mir miru  = Mír světu je navýsost paradoxním a ironickým vyjádřením války, kterou Rusové v současnosti vedou.

Výstava končí 23. 4. 2023.

12.4.2023