, 14. 11. 2023

Frotáž: Taktilnost média a srovnávací dějepis umění

Jakub Stejskal

VŠUP / UMPRUM, Praha, přednáška

(posluchárna 115)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze spouští 35. cyklus přednášek nejen pro veřejnost Umění včera a dnes. Pásmo na téma Tělo, hmat a otisk připravil a uvádí prof. Karel Císař.

Mayské reliéfy, čínské stély nebo pozdně středověké náhrobní desky sloužily z různých důvodů a za odlišných okolností jako podklady pro frotáže. Podobně jako odlitek nebo tisk je frotáž reprodukční technikou za pomocí otisku. Frotáž se v několika významných ohledech liší od odlitku nebo tisku a tyto rozdíly pomáhají vrhnout světlo na sdílené vlastnosti reliéfů, které frotáž umožňují. Co lze a naopak nelze z těchto sdílených vlastností vyčíst?

Přednášky se konají v úterý od 18.30 hodin v posluchárně 115 na UMPRUM, nám. Jana Palacha 80, Praha 1.

14.11.2023