, 20. 7. 2023 ~ 1. 9. 2023

Greetings From Tomorrow

Mark Fridvalszki

Galerie SPZ, Praha, výstava

(Galerie SPZ)

Kurátor: Piotr Sikora

20.07.–01.09.2023

Vernisáž: 19.07.2023 od 19.00 hodin

+ Vlajka:

Mark Fridvalszki

Kurátor: Piotr Sikora

20.07.–12.09.2023

Pozdrav zítřka

od Marka Fridvalszkiho

moderní duch může najít domov kdekoli, a přesto nikde

Pozdrav zítřka

Jídlo je dobré a lidé jsou milí

Je škoda odejít – je škoda zůstat, protože se nemáme kam vrátit.

Křehká tkáň současnosti se třepotá ve vánku jako babí léto, které mi připomíná, že ze všech vizí zítřka se nejvíc upínáme k té, která se moc neliší od současného stavu věcí. Aby byla o něco přístupnější a přitažlivější, mohli bychom zvážit její zobrazení – zítřek – ve staromódní barevné paletě s mírně rozmazanými rámečky, vybledlými barvami a oblečením z minulých dob. Je to koneckonců aktuální, protože způsob, jakým se dnes oblékají teenageři, byl ovlivněn vzory z doby před dvěma, třemi nebo dokonce čtyřmi desítkami let – mám pocit, že jsem zase na základní škole obklopen emo-gotickými dětmi s barevnými vlasy. Nenápadné kouzlo minulosti zastiňuje budoucnost, stejně jako teplé sluneční světlo zaplavující krajinu na pohlednici od Balatonu v roce 1970…

—————-

Mark Fridvalszki / Greetings From Tomorrow

Curator: Piotr Sikora

20.07.–01.09.2023

Opening: 19.07.2023, 7pm

+ Flag:

Mark Fridvalszki

Curator: Piotr Sikora

20.07.–12.09.2023

Greetings from Tomorrow

by Mark Fridvalszki

the modern spirit can find a home anywhere, and yet nowhere

Greetings from Tomorrow

The food is good and the people are nice

It’s a pity to leave – it’s a pity to stay as we have no place of coming back.

The fragile tissue of the present flutters in the breeze just like Indian summer which reminds me that out of all the visions of tomorrow, we are most attached to the one that isn’t much different from the current state of affairs. To make it slightly more approachable and appealing, we could consider depicting it – tomorrow – in an old-school color palette with slightly blurred frames, bleached colors, and clothing from past eras. It is up to date after all as the way teenagers are dressed today has been influenced by patterns from two, three, or even four decades ago – I feel like I’m at the primary school again surrounded by colored hair emo-goth kids. The discrete charm of the past overshadows the future, just like the warm sunlight flooding the landscape on a postcard from Balaton Lake in 1970…

11.7.2023