, 9. 1. 2007 ~ , 25. 2. 2007

Hans-Peter Feldmann

Langhans Galerie, Praha, výstava

První samostatná výstava německého umělce Hanse-Petera Feldmanna (nar. 1941 v Düsseldorfu) v České republice představuje jeho fotografické dílo od konce 60. let do roku 2006. Kurátor: Karel Císař.První samostatná výstava německého umělce Hanse-Petera Feldmanna (nar. 1941 v Düsseldorfu) v České republice představuje jeho fotografické dílo od konce 60. let do roku 2006. Kurátor: Karel Císař.

Historii objeveného archivu Ateliéru Langhans, jehož snímky původně vznikaly jako komerční zakázky a dnes jsou vnímány jako umělecká díla, lze vyložit jako obdobu gesta, jímž se zabývali umělci od konce šedesátých let 20. století. Zvláštní místo mezi nimi má Hans-Peter Feldmann (1941, Düsseldorf), jenž je vzácným příkladem umělce, který významného postavení v německém i světovém umění dosáhl již v sedmdesátých letech 20. století a účastnil se legendárních výstav documenta 5 a 6 (Kassel, 1972 a 1977), dosud je však zván k účasti na výstavních projektech, v nichž je jeho dílo řazeno do kontextu současného umění. Příkladem byla Utopia Station na Benátském bienále v roce 2003. Podobně je tomu i v případě Feldmannovy první samostatné výstavy v ČR, která vzniká na základě dialogu s kurátorem o dvě generace mladším.

Připravovaná výstava si klade za cíl představit v komplexnosti Feldmannovo dílo, jež se soustředí na práci s nalezeným obrazovým materiálem. Zahrne proto ukázky Feldmannových knižních projektů, v nichž autor shromažďuje archivní fotografický materiál (pohlednice, plakáty či novinové výstřižky), fotografické série, zkoumající povahu skutečnosti či vztah mezi textem a obrazem i intervence do veřejných tištěných médií a světa vysoké kultury. Všechny tyto práce přitom spojuje autorovo pochopení fotografie jako projekce touhy. Jejich archiv tak představuje svébytnou encyklopedii lidské mysli nejen Německa druhé poloviny 20. století.

Záměrem výstavního projektu Hanse-Petera Feldmanna není pouze představit v ČR dosud takřka neznámé dílo jednoho z nejvýznamnějších německých umělců druhé poloviny 20. století, který ve své práci tematizuje otázky po povaze umění, jeho vztahu k populární kultuře i politice, ale především zdůraznit význam konceptuální fotografie sedmdesátých let pro rozvoj současného umění. Výstava by tak neměla pouze zaplnit prázdné místo v chápání vývoje moderního umění, ale zároveň ukázat předpoklady tvorby umělců mladší generace.

Karel Císař, kurátor výstavy

Připravujeme doprovodný program sestávající z komentovaných prohlídek výstavy a přednášek, které se budou konat každou středu od 17. ledna do 21. ledna (vždy od 17 hodin).

Karel Císař (nar. 1972 v Praze) pracuje ve Filozofickém ústavu AV ČR a na AVU v Praze. Působil jako hostující kurátor Künstlerhaus Bethanien (Berlín, 2003) a byl kurátorem V. Bienále mladého umění Zvon, GHMP (Praha, 2005). Je editorem knihy Co je to fotografie? (Praha, 2004) a jedním z odborných poradců publikace Vitamin Ph (Phaidon, Londýn, New York, 2006).

http://www.langhansgalerie.cz/

10.1.2007