, 18. 10. 2006 ~ , 18. 11. 2006

Inge Kosková: Modlitba za stromy

36, Olomouc, výstava

36 je výstavní stánek v areálu Výstaviště Flora Olomouc. Od roku 2006 je využíván pro výstavy současného umění. Stavba s rozlohou 3 x 10 metrů má díky prosklené čelní stěně charakter velké vitríny. Areál Flory se nachází ve Smetanových sadech a je volně přístupný jako součást parku. Umělci reagují na podobu výstavního prostoru i jeho okolí.

http://www.36.cz/

16.10.2006