, 29. 11. 2023

Is FAMU no longer a safe place?

Michal Šimůnek, Helena Fikerová

Galerie Jelení, Praha, nezařazeno, přednáška

Diskuse s Michalem Šimůnkem a Helenou Fikerovou jako doprovodný program výstavy Cortex.

https://www.galeriejeleni.cz/2023/cortex/#c2234

Výstavní projekt si klade za cíl pracovat s výstavou / galerií jako s bezpečným prostorem, který je otevřený pro všechny. Během výstavy budou vznikat spontánní i plánované performance, rozhovory, diskuze, malé workshopy reflektující představy aktérů o roli umělce v současné společnosti.

26.11.2023