, 15. 5. 2007

Isola Cinema – Kino Otok in Czech 2

NoD, Praha, projekce

WHO IS BOZO TEXINO? / Kdo je chlápek Texino?
režie: Bill Daniel
USA, 2005, 56′, simultánní překlad, http://http://www.billdaniel.net

Autor se snaží experimentálním způsobem zaznamenat a podat zprávu o různých, někdy až protichůdných sociálních aspektech zavedených společenských rovin a jejich protagonistech pohybujících se nezřídka na samých okrajích sociálního spektra.
Díky jeho trvalé tvořivému přístupu k práci (nelineární dokumentární film) se mu daří naléhavě a slyšitelně komunikovat s divákem napříč generačním spektrem, a bořit tak vystavěné socioekonomické hranice.

10.5.2007