, 21. 6. 2007 ~ 31. 8. 2007

Jak vysvětlit videoart šnekům

Rakouské kulturní fórum, Praha, projekce, výstava

Výstava Jak vysvětlit videoart šnekům zahrnuje videa a instalace studentů Školy nových médií I. AVU, Erika Sikory a Viktora Takáče. Oba autoři pracují převážně s videem, přičemž pro Galerii Rakouského kulturního fóra připravili speciální výstavu přizpůsobenou šnekům.Výstava Jak vysvětlit videoart šnekům zahrnuje videa a instalace studentů Školy nových médií I. AVU, Erika Sikory a Viktora Takáče. Oba autoři pracují převážně s videem, přičemž pro Galerii Rakouského kulturního fóra připravili speciální výstavu přizpůsobenou šnekům:

„Rozhodli jsme se pokračovat v šlechetné osvětové činnosti Josepha Beuyse. Zajíci už obrazy chápou, za další nutný krok považujeme vysvětlení videoartu šnekům. Na základě našich poznatků o kulturním životě a touhách šneků jsme vytvořili výstavu našich prací koncipovanou pro cílovou skupinu diváků šneků. Jejím cílem je konečně poskytnout kulturní vyžití pro všechny menší uměníchtivé tvory. Zároveň žádáme všechny organizátory a kurátory, aby skoncovali s diskriminací těchto tvorů a od této chvíle na každé výstavě respektovali daná pravidla:

Příjemně zatemněný prostor evokující přítmí lesa. Pohodlné domácí sedačky šité na míru. Kvalitní zvuk a obraz, nejlépe 3D, dostupný všem malým tvorům. Chutné občerstvení vždy po ruce. Pohodlný a rychlý transport do všech částí expozice. Veškeré informační materiály v dostupné velikosti.

Věříme, že stanovením těchto pokynů dokážeme šnekům konečně vysvětlit, že se videoartu nemusí bát a schovávat se před ním do ulit, stačí mít oči na stopkách a pozorně sledovat.

15.6.2007