, 1. 5. 2007 ~ 30. 5. 2007

Jana Bernartová / CHYBY

TIC/ Galerie mladých, Brno, nezařazeno

Digitální obrazy letošní diplomantky ateliéru vizuální komunikace Ladislava Zippeho na liberecké Technické univerzitě, výběr z cyklu „Chyby“.První samostatná výstava Jany Bernartové, letošní diplomantky ateliéru vizuální komunikace Ladislava Zippeho na liberecké Technické univerzitě, představí výběr z autorčina cyklu digitálních obrazů „Chyby“.

Bezprostředním impulsem pro vznik tohoto rozsáhlého projektu byly poškozené digitální fotografie s náhodně sdruženými barvami na pixelové úrovni. Tato technická chyba se stala tvůrčím principem, který autorka v různých technických modifikacích zpracovává od roku 2005 po současnost. Výsledkem „infikování“ chyby do matematického zápisu digitální fotografie je geometrická abstrakce, vizuálně zcela osamostatněná od původní fotografické matrice. Cyklus „Chyby“ prozatím čítá zhruba 180 děl, z jejichž srovnání je patrná ambice rozvíjet, až experimentovat s barevným a kompozičním pojetí jazyka geometrie.

4.5.2007