, 9. 12. 2017

Jano Doe

Konvikt, Kaple Božího Těla, Olomouc, koncert, paf, performance

koncert | Abrakadabra
CZ Katarína Gatialová aka Jano Doe je hudebnice, kodérka, kurátorka, konstruktérka hudebních nástrojů a ředitelka sekce neaudiovizuálních sbírek NFA. Ve své sólové tvorbě pomocí extrémního využití zvukových frekvencí zkoumá limity lidského sluchu a vysmívá se hlukovým emisím.

concert | Abracadabra
EN Katarína Gatialová, aka Jano Doe, is a musician, coder, curator, designer of musical instruments and the director of the NFA non-audiovisual collections section. In her solo work with the use of extreme of sound frequencies, she examines the limits of human hearing and plays with noise emissions.

english friendly

2.12.2017