, 29. 1. 2024

Jiné vize CZ 2023

Kino Ponrepo, Praha, paf, projekce

Jiné vize CZ je soutěž mapující současné umění pohyblivého obrazu v České republice. Přizvaní kurátoři a kurátorky vybírají z děl přihlášených v rámci open callu finálních deset, z nichž pak pro PAF připravují projekční pásmo a instalaci v galerijní situaci, kde je výběr finalistů prezentován. V roce 2023 tento výběr sestavil kurátor Vojtěch Märc. Všechna díla vznikla v posledních 18 měsících a byla produkována v ČR.

Tímto ročníkem zahajuje Národní filmový archiv spolupráci s PAF Olomouc za účelem dlouhodobé péče o tato v mnoha ohledech hraniční díla, která se vymykají běžné distribuci.

Uvádějí Nela Klajbanová a Vojtěch Märc.

pásmo filmů / celkem 122 min. / DCP

https://pifpaf.cz/events/paf-olomouc-2023/jine-vize-cz-2023

Prolog

r. Tereza Vinklárková / 8:26 min.

Sněm věcí

r. Jakub Tulinger / 15:44 min.

Pelvic Chain

r. Marie-Anna Šulc / 7:06 min.

Duchovní cesta

r. RRRR+A – Tomáš Merta – Tomáš Klein / 9:38 min.

Konkomitantní růstový jev

r. Lukáš Prokop / 25:05 min.

Ruda, minerál, prach, kov

r. Bára Mrázková / 10:53 min.

Chimérx

r. Denisa Langrová – Jana Chmelařová / 10:46 min.

I’m Doing Great

r. Tereza Kalousová / 10:30 min.

Under Construction

r. Oskar Helcel / 11:41 min.

Vyprávění o světě

r. Martin Fischer / 11:25 min.

28.1.2024