–17:00, 8. 12. 2017

Jonáš Strouhal: Dr. Mozek

Konvikt, Galerie Podkroví, Olomouc, paf, performance

instalace, performance | Abrakadabra
CZ Dr. Mozek je laboratoř, ordinace a ateliér v jednom, kde si můžete na vlastní kůži vyzkoušet, jak se dá hacknout vlastní mozek. Díky technice neurofeedbacku pokusná osoba maluje pohyby očí obraz ve virtuálním prostoru: pokud ztratí pozornost, linie se přeruší, asi tak, jako by došla barva. Mozek ale chce dílo dokončit…

installation, performance | Abracadabra
EN Dr. Brain is a laboratory, an operating theatre and a studio all in one, where you can try out different ways to hack your own brain. Thanks to the neurofeedback technique, a volunteer test subject paints with their eye movements in virtual space: if their attention slips the line breaks off, almost as if the colour has gone. But the brain wants to finish the work.

english friendly

2.12.2017