, 2. 5. 2023 ~ 3. 5. 2023

Karel Vachek – Svědectví a reflexe

Kino Ponrepo, Praha, přednáška

Dvoudenní konference o životě a díle filmového režiséra a pedagoga. Účast přislíbili: Silvana Silvestri, Paolo Aleotti, Karel Slach, Jaroslav Nešetřil, Antonín Kosík, John Bok, Ludmila Vachková, Karel Vachek ml., Michal Bregant, Vladimír Kokolia, Robert Sedláček, Rodrigo Morales, Jan Gogola ml. a další.

Jednotlivé diskuse budou uvozovat většinou krátké audiovizuální ukázky s tématy, která byla pro Karla Vachka podstatná. Prolínání témat a obměňování aktérů vytvoří hlavni strukturu konference. Bude zdůrazněn Vachkův tvůrčí i pedagogický odkaz.

Vstup volný

https://nfa.cz/cz/kino-ponrepo/program/#d2-s1-f34527

1.5.2023