, 25. 4. 2023 ~ , 21. 6. 2023

Kde náležíme zemi, a ne naopak

Alice Máselníková

Altán Klamovka, Praha, výstava

kurátorka: Lenka Sýkorová

Ve skandinávské mytologii má strom života Yggdrasil podobu vesmírného jasanu, který spojuje naši pozemskou existenci, která se vertikálně táhne od podsvětí až k nebesům. Kořeny i větvemi zastřešuje jak vnitřní, tak vnější lidský svět a je zdrojem vesmírné moudrosti. Alice Máselníková se inspiruje ve své tvorbě právě touto mytologií a prostřednictvím kreseb a maleb otevírá možné způsoby hledání smyslu všedního dne, křehkosti okamžiku radosti či všeobjímající obyčejné krásy, kterou jsme obklopeni.

18.4.2023