, 9. 12. 2023

Konektiv on tour – DRAK

sᴀʀᴀ ᴘɪɴʜᴇɪʀᴏ & ғᴁ ʙᴇsᴛɪᴀ, ɪᴀɴ ᴍɪᴋʏsᴋᴀ & ᴅᴜɴᴊɪɴɢᴀʀᴀᴠ, ᴍᴀʀᴇᴋ ᴋᴜʙᴀ́ᴛ & ᴄʜᴀɪᴛᴀɴʏᴀ ʙʜᴀᴛ

Divadlo Drak, Hradec Králové, koncert

(Studio)

ᴋᴏɴᴇᴋᴛɪᴠ ɴɪɢʜᴛ již po šesté představí zcela nová hudební spojení, ve kterých se prolínají rozmanité hudební žánry i kultury, ze kterých jednotliví hudebníci pocházejí. Radikální spojení rozličných tvůrčí přístupů vybízí k hledání vzrušujících a nepředvídatelných výsledků a zároveň symbolizuje jednoznačné odmítnutí předsudků vůči cizincům a příslušníkům menšin.

▶ Portugalskou zvukovou umělkyni sᴀʀᴜ ᴘɪɴʜᴇɪʀᴏ a českou zpěvačku a producentu ғᴁ ʙᴇsᴛɪᴀ spojuje zájem o objevování nových způsobů vyjádření pohybujících se na hranici mezi hudbou a zvuk.

▶ Propojení výrazně odlišných hudebních světů nabídne spolupráce ɪᴀɴᴀ ᴍɪᴋʏsᴋʏ, skladatele a intermediálního umělce, a kapely ᴅᴜɴᴊɪɴɢᴀʀᴀᴠ, jejíž repertoár tvoří zejména tradiční stepní mongolské písně.

▶ Hluboké a komplexní hudební tradice se protnou ve společném vystoupení mistra hry na barokní loutnu a její basovou variantu, theorbu, ᴍᴀʀᴋᴀ ᴋᴜʙᴀ́ᴛᴀ, a ᴄʜᴀɪᴛᴀɴʏɪ ʙʜᴀᴛᴀ, mistra pěvecké techniky severoindického žánru Khayal.

Konektiv podporuje Iniciativu Hlavák, která na Hlavním nádraží v Praze poskytuje prvotní materiální i psychologickou pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, Sýrie a z dalších zemí.

https://www.donio.cz/PodpormeHlavak

???? ?? ???? ?? ??????? ???????????? ??????? ?̌?, ?????????? ???????? ??̌??? ????? ? ?????? ?̌???? ???̌???.

ENGLISH

For the sixth time ᴋᴏɴᴇᴋᴛɪᴠ ɴɪɢʜᴛ presents totally new musical collaborations melding together the diverse musical genres and cultures the individual musicians come out of. This radical connection of varying creative approaches allows for the searching of exciting and unexpected results while symbolizing the complete refusal of prejudices geared towards foreigners and minorities.

▶ This year Portuguese sound artist sᴀʀᴀ ᴘɪɴʜᴇɪʀᴏ pairs with Czech singer and producer ғᴁ ʙᴇsᴛɪᴀ, connected by their interest in discovering new ways of expression moving on the border between music and sound.

▶ Distinct and varied musical worlds are connected in the collaboration between composer and intermedia artist ɪᴀɴ ᴍɪᴋʏsᴋᴀ and members of the band ᴅᴜɴᴊɪɴɢᴀʀᴀᴠ, whose repertoire is made up of traditional steppe Mongolian songs.

▶ Deep and complex musical traditions intersect in maestro Baroque lute and its bass variant the theorbo player ᴍᴀʀᴇᴋ ᴋᴜʙᴀ́ᴛ and ᴄʜᴀɪᴛᴀɴʏᴀ ʙʜᴀᴛ, a master of vocal techniques from the North Indian genre Khayal.

Konektiv supports Iniciativa Hlavák, which provides initial material and psychological assistance to refugees from the Ukraine, Syria and other countries at the Main Railway Station in Prague.

https://www.donio.cz/PodpormeHlavak

??? ????? ?? ????????? ?? ??? ???????? ?? ??????? ?? ??? ????? ????????, ?????? ???? ???? ??? ??? ?̌???? ???̌??? ??????????. Zobrazovat míň

6.11.2023