, 18. 4. 2007

Kosmopolitika softwaru ve filmu Matrix

Galerie Fotografic, Praha, nezařazeno

Denisa Kera (CZ)
P Ř E D N Á Š K ADenisa Kera (CZ)
P Ř E D N Á Š K A

Prezentace spojená s projekcí představí emancipační a posthumanistické aspekty trilogie Matrix ve vztahu k posthumanistické filozofii a k dřívějším pokusům mluvit o aktivní „ne-lidskosti“ v bájích a mýtech.
Konfrontace lidí s novým typem jinakosti vede k vynořování nových a otevřených systémů, ke komplexnějším formám kolektivů a společnosti. Patrně nejdůležitějším zkoumáním posthumanistické jinakosti a jedním z nejvýznamnějších hybridů dneška jsou programovací jazyky a software. Je to právě software, který spojuje různorodé a nové prvky v našem světě i ve světě Matrixu, aby dal vzniknout komplexnější společnosti. Software překládá a umožňuje interakci mezi odlišnými a někdy dokonce nekompatibilními „světy“ lidí a strojů, ale také mezi mýty, filmy a posthumanistickou filozofií. Denisa Kera je filozofka a kurátorka, působí v Centru globálních studií (AV ČR a FF UK).

Galerie FotoGrafic, Stříbrná 2, Praha 1

11.4.2007