, 19. 10. 2023 ~ , 29. 10. 2023

Krajina23

Johannes J. Wagner, Jan Štěpánek, Jenny Sternwaldová, Eliška Drastíková, Gustav Sonntag. Anna Šmídová, Miroslav Jirele, Susan Witwer, Tomáš Honz, Kateřina Hubená, Roland Gräfe

GAMU – Galerie AMU, Praha, výstava

?Krajina23

20.10.-29. 10. 2023, otevřeno denně 13-19h

Jedinečná a nezaměnitelná krajina Českého středohoří s kuželovitými kopci sopečného původu už po staletí inspiruje umělce z obou zemí. Nové podněty a motivy pro svou tvorbu zde našla celá řada malířů již od dob romantismu – Caspar David Friedrich, Adrian Ludwig Richter nebo Antonín Mánes a později na ně navázala celá řada dalších českých I německých umělců. Různorodost tvůrčích přístupů a nový pohled na České středohoří očima současných umělců nabízí výstava s názvem KRAJINA ’23, která vznikla v rámci česko-německého plenéru Kulturním centrum Řehlovice. Účastníci plenéru, který organizovala Nadace Rolanda Gräfeho – Nadace pro umění a kulturu ve spolupráci s katedrou scénografie pražské DAMU, se nechali inspirovat krajinou Českého středohoří a po dobu tří dnů malovali na několika různých místech v okolí Řehlovic a Litoměřic.

17.10.2023