, 20. 4. 2023

Krajinou změny

Radek Jandera

Galerie Emila Filly, Ústí nad Labem, přednáška

(„pod Vanou“)

Jak přistupovat ke krajině v době klimatických změn? Aspekty vlivu těžby uhlí na krajinu z obecného i uměleckého pohledu.

Přednáška je součástí doprovodného programu výstavy „Zkouška ohněm“ Dagmar Šubrtové

Přednášející: Radek Jandera, odborný asistent ateliéru Digitální média na FUD UJEP

4.4.2023