, 26. 10. 2006

Kulatý stůl II. – Architektura a média

Magistrát hl. m. Prahy, Praha, nezařazeno

(velká zasedací síň č.128)

Architektonický časopis ERA21 iniciuje od roku 2006 sérii veřejných diskusí na konkrétní témata z oblasti architektury a architektonické praxe v Čechách.

Kulatý stůl II na téma „Architektura a media“ si klade tyto otázky:

V jakém stavu jsou odborná architektonická media?
Jaký je přesah odborných architektonických medií do masmédií?
Jaký obraz vytvářejí česká společenská media o architektuře?
Napomáhají propagaci architektury nebo jí spíše škodí?
Jaký je mediální obraz architektury a samotné profese architekta?
Kdo by se měl starat o tvorbu mediálního obrazu architektury?
Má být kontakt s medii nedílnou součástí práce architekta?
Jak informují česká masová media o současné architektuře? Jaký obraz o ní produkují?
Dostanou se mezi české společenské hvězdy i architekti?
Co chybí českým architektům k jejich větší publicitě?
Je v Česku bohatá síť subjektů, které se snaží o propagaci architektury?Architektonický časopis ERA21 iniciuje od roku 2006 sérii veřejných diskusí na konkrétní témata z oblasti architektury a architektonické praxe v Čechách.

Kulatý stůl II na téma „Architektura a media“ si klade tyto otázky:

V jakém stavu jsou odborná architektonická media?
Jaký je přesah odborných architektonických medií do masmédií?
Jaký obraz vytvářejí česká společenská media o architektuře?
Napomáhají propagaci architektury nebo jí spíše škodí?
Jaký je mediální obraz architektury a samotné profese architekta?
Kdo by se měl starat o tvorbu mediálního obrazu architektury?
Má být kontakt s medii nedílnou součástí práce architekta?
Jak informují česká masová media o současné architektuře? Jaký obraz o ní produkují?
Dostanou se mezi české společenské hvězdy i architekti?
Co chybí českým architektům k jejich větší publicitě?
Je v Česku bohatá síť subjektů, které se snaží o propagaci architektury?

Za „kulatý stůl“ usednou autority z oboru teorie, historie architektury ale i z různých medií /televize, rozhlas, tištěná média/. Rovněž zástupci společností, které do medií zadávají reklamu, čímž mnohdy rozhoduji o jejich existenci.
Kolik architektonických medií je český mediální trh schopen uživit?
Slovo dostane i oficiální zástupce nejdůležitější profesní organizace – České komory architektů. Jak se ČKA podílí na vytváření pozitivního image české architektury?
Diskuse je veřejně přístupná. Očekáváme nejen návštěvnost odborné veřejnosti ale i široké novinářské obce.
Záznam z diskuse, doplněný o sekundární reakce a příspěvky, bude uveřejněný v časopise ERA21 a na internetovém portálu archiweb.cz.
Přepisy všech kulatých stolů spolu s inspirativními příspěvky a reakcemi vyjdou v připravovaném sborníku.

Seznam pozvaných diskutérů:

Jan Gogola
Režisér, dramaturg České televize, publicista. Absolvent fakulty sociálních věd, oboru žurnalistika a FAMU (katedra dokumentární tvorby v tvůrčí dílně Karla Vachka). Mimo jiné dramaturg dokumentárního profilu o Janu Kaplickém (2005), režisér série dokumentárních filmů Ave Braník, Panelák je kamarád, Slečna Braník atd.

Jiří Hlinka
Byl editorem kulturní redakce v Hospodářských novinách, pak šéfredaktorem Stavebního fóra. V současnosti se věnuje organizaci a propagaci kulturních akcí ve společnosti SMART Communication.

Karolína Jirkalová
nezávislá novinářka
Absolvovala filozofickou fakultu UK, obor český jazyk. V letech 2003-2005 byla redaktorkou Českého rozhlasu 3-Vltava (redakce zpravodajství a kulturní publicistiky), následně do roku 2006 redaktorkou České televize (redakce kulturního zpravodajství). Pravidelně přispívá do médií A2, Euro, Český rozhlas 3 atd.

Simona Juračková
Pracuje na oddělení vnější komunikace v Moravské galerii Brno. Od roku 2005 pořádá ve spolupráci s Osamu Okamurou komentované procházky po brněnské moderní architektuře. Pravidelně se věnuje publikační činnosti v českých i zahraničních médiích.

Markéta Kohoutová
tisková mluvčí České komory architektů

Jan Kratochvíl
šéfredaktor portálu www.archiweb.cz
Po absolutoriu FA VUT (2003) chvíli tápal, ale nyní se již naplno věnuje projektu archiweb.cz.

Zdeněk Lukeš
architekt, historik architektury
Koncentruje se na problematiku architektury 19. a 20. století. Hyperaktivní propagátor architektury v řadě textů pro časopisy Respekt, Architekt, Umění, Lidové noviny atd. a autor mnohých publikací (J. Plečnik – Architekt Pražského hradu, Pražský hrad za TGM, 10 století architektury – Architektura XX. století, Praha 1891-1914, Splátka dluhu ad.) výstav (10 století architektury – Architektura XX. století, Splátka dluhu – práce německy hovořících architektů v Praze 1900-1938, Architekt Emil Králíček atd.).

Petr Stejskal
obchodní manager ve společnosti Rockwool
Jaká je strategie velkých společností při zadávaní reklamy do médií? Jaké je jejich uvažování při volbě konkrétního média? Je podpora nekomerčního – odborného média pro tyto firmy vůbec zajímavá?

Matěj Šišolák
novinář a PR agent
Působil na redaktorské pozici v časopise Můj dům, v současnosti je šéfredaktorem časopisu HOME. Píše o architektuře a designu.
Je PR agentem architektonického studia A69 architekti.

Radek Váňa
novinář na volné noze
Pracoval v redakci časopisu Architekt, Art&antiques. Byl šéfredaktorem Stavebního fóra. V současnosti pravidelně píše i do těchto periodik: Development news a slovenské mutace časopisu Artrium.

http://www.erag.cz/era21/dotaznik.asp?page_id=6
http://www.archiweb.cz/news.php?type=8&action=show&id=2273

24.10.2006