, 19. 1. 2007 ~ , 20. 1. 2007

Legendární chicagská divadelní skupina v Praze

Alfred ve dvoře, Praha, divadlo

Goat Island se rozhodli, po více než dvaceti letech, ukončit svoji činnost. V Praze uvede své osmé představení WHEN WILL THE SEPTEMBER ROSES BLOOM? LAST NIGHT WAS ONLY A COMEDY.Goat Island je skupina chicagských umělců spolupracujících na různých projektech.

Své osmé představení začali Goat Island odvíjet od otázky nápravy a renovace – co je to oprava? Jak napravuješ ?

Dílo tvoří dva večery s vědomím, že každý divák může vidět jen jedno představení.

“Nápad udělat dvojité představení vznikl jako reakce na otázku oprav. Má to co do činění s různými druhy poškození – poškození, které je vratné ( opravitelné ) a poškození, které už prostě opravit nejde.“

Více na www.alfredvedvore.cz

11.1.2007