, 27. 8. 2007

Letné dielne 2007 – INFOTRASY VIZUÁLNEJ KULTÚRY NA SLOVENSKU

13m3 OR Tranzit, Bratislava, workshop

vedú Mária Rišková a Barbora Šedivá (sk)vedú Mária Rišková a Barbora Šedivá (sk)

Informácie o vizuálnej kultúre u nás. Sú primerané? Aká je realita? Ktorá oblasť je najlepšie rozvinutá? Kto informuje a ako? Vaše skúsenosti a návrhy? Pracujú zainteresované inštitúcie dostatočne na tom, aby informovali verejnosť? Výstupom bude v ideálnom prípade minipublikácia so zoznamom zhromaždených info-kanálov, s ďalšími odkazmi a spontánnou vizualizáciou možných infotrás.

viac na http://13m3.sk/?id=690

17.8.2007