–22:00, 27. 7. 2023

LIVE: DADADUO

Petrohradská kolektiv, Praha, koncert

Live concert: DADADUO na dvorku Petrohradske!

*:・= ENG below = *:・

Čerstvý kolaborativní projekt dvou elektronických producentů GWD a Spock. GWD (zkratka Goro White Dog) byl členem dnes už zaniklých Ethno Service a na kontě má čtyři sólové desky na labelu Narcorpses. Spock je členem ambientní improvizační trojice PSR-B1257+12. Oba se pohybují v teritoriích klubové hudby, především v rámci žánrů IDM a dubu, jejich společný projekt ovšem čerpá také z industriálu, což dokazují kovové rytmy protkané tísnivou atmosférou a promyšleným sound designem.

*:・= ENG = *:・

Fresh collaborative project of two electronic producers, GWD and Spock. GWD (short for Goro White Dog) was a member of the now defunct Ethno Service and has four solo albums released on the Narcorpses label. Spock is a member of the ambient improvisation trio PSR-B1257+12. Both operate within the realms of club music, particularly within the genres of IDM and dub, but their joint project also draws from industrial influences, evident in the metallic rhythms intertwined with oppressive atmosphere and thoughtful sound design.

foto credit: Tomáš Kostěnec

??????? ???????

࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏

Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již čtvrtým rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the fourth year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura.

࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏

Kontinuální činnost Petrohradská kolektiv je finančně podpořena v roce 2023 Ministerstvem kultury ČR,

Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou částí Prahy 10.

The continuous activity of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2023 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall and the Prague 10 Municipality.

9.7.2023