–22:00, 5. 3. 2024

LIVE: Jonáš Gruska

Petrohradská kolektiv, Praha, koncert

On Tuesday, the 5th of March, we would like to invite you to the concert of the “Temporary club” serie taking place at Jedna Dva Tři Gallery in the back of Petrohradská kolektiv. Carefully curated by Mojmír Měchura.

Performing artist:

Jonáš Gruska

Door open:

19:30

-ENG below-

Bratislavský zvukový umělec, absolvent Institutu Sonologie v Haagu a Hudební akademie v Krakově. Jeho hlavním zaměřením jsou chaotické a polymetrické rytmy, nekonvenční ladění, zkoumání psychoakustických vlastností zvuku a terénní nahrávání. V roce 2011 založil label LOM, zaměřený na experimentální umění a hudbu střední a východní Evropy. LOM funguje i jako firma specializovaná na terénní nahrávání, skrz kterou vyrábí hudební nástroje a mikrofony. V roce 2018 otevřel prostor LOM, zvukovou laboratoř pro experimentální hudbu. Paralelně s jeho hudební tvorbou je zde jeho zájem o mykologii, lišejníky a houby. V roce 2019 založil bioLOM/mykoLOM, platformu pro amatérskou mykologii, lichenologii a houby. Vydal knihu o lišejnících rostoucích v bratislavské čtvrti Petržalka a zároveň spustil portál věnovaný lišejníkům, lisajniky.sk.

-ENG-

Bratislava based sound artist. He studied at the Institute of Sonology in The Hague and at Music Academy in Cracow. His main focus is chaotic and polymetric rhythms, unconventional tunings, exploration of psychoacoustic properties of sound and field recording. In 2011 he started the label LOM focused on East/Central European experimental art and music. He also started a manufacturing company of the same name, that is focused on field recordings with a variety of specialized instruments and microphones. In 2018 he opened LOM space, a sound laboratory for experimental music. Hand in hand with his music output, there is his interest in mycology, lichens and fungi. In 2019 he established bioLOM/mykoLOM, a platform for amateur mycology, lichenology and fungal perspectives. He published a book about lichens growing in the Petržalka district of Bratislava and also launched a portal dedicated to lichens, lisajniky.sk.

??????? ???????!

——————————————————————-

Provoz kulturních aktivit Petrohradská kolektiv je v roce 2024 finančně podpořen Ministerstvem kultury ČR a Hlavním městem Praha.

The production of the cultural activities of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2024 by the Ministry of Culture of the Czech Republic and the City of Prague.

28.2.2024