–22:00, 25. 7. 2023

LIVE: QOW + Mariana Jouzová

Petrohradská kolektiv, Praha, koncert

Live Koncert: QOW + Mariana Jouzová

na dvorku Petrohradske!

*:・= ENG below = *:・

Pražská harfenistka Mariana Jouzová spojuje síly s audiovizuálním umělcem Omarem El Sadekem, známým také jako QOW.

Mariana Jouzová pochází z hudební rodiny s kořeny v klasické hudbě a získala klasické hudební vzdělání na Pražské konzervatoři a HAMU. Je členkou kvarteta Prah-a-harP, tvoří duo s hobojistkou Karolínou Vocelovou a spolupracuje s různými symfonickými orchestry (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Český národní symfonický orchestr – CNSO, PFK, FILMharmonie a další). V roce 2017 získala ocenění za nejlepší provedení přidělené skladby v soutěži na Pražské konzervatoři pro harfu.

Omar El Sadek (QOW) je audiovizuální umělec specializující se na elektronický zvukový design, malbu a animovanou vizualizaci. V současnosti působí v Praze. Jeho práce se zaměřuje především na dokumentování křehké přírody jeho okolí, včetně sebe sama, prostřednictvím 3D animací a ručně kreslených fotokoláží. Tento princip se projevil v jeho spolupracích s umělci jako Drew Mcdowall, MSYLMA & Ismael a Pollution Opera. Byl vybrán do rosteru Shape+ Platformy pro období 2022/2023 a jeho práce byly uvedeny na audiovizuálních festivalech, jako je Unsound Festival 2019, Lunchmeat Festival 2020 a Rewire Festival 2022.

*:・= ENG = *:・

Mariana Jouzová comes out of a musical family with roots in classical music and classical music education at the Prague Conservatory and HAMU. She is part of the Prah-a-harP kvartet, part of duo with oboist Karolína Vocelová and collaborates with various symphonic orchestras (Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, Český národní symfonický orchestr – CNSO, PFK, FILMharmonie and others). In 2017 she was given an award for the best performance of an assigned piece in a competition at the Prague Conservatory for harp.

Omar El Sadek (QOW) is an audiovisual artist specializing in electronic sound design, painting and animated visuals, currently based in Prague. His works focus mainly on documenting the fragile nature of his surroundings, including himself through 3D animations and hand-drawn photo collages. This principle appeared through his collaborations with artists such as Drew Mcdowall, MSYLMA & Ismael and Pollution Opera. He is selected on the roster of Shape+ Platform for 2022/2023 and his works have been previously exhibited at audiovisual festivals such as Unsound Festival 2019, Lunchmeat Festival 2020 and Rewire Festival 2022.

??????? ???????

bc: https://genot.bandcamp.com/album/dawafer

foto: Libor Galia

࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏

Léto a podzim na dvoře Petrohradská kolektiv s cyklem živých koncertů, se zaměřením na současnou hudební produkci. Má za cíl představit různorodost a kvalitu české alternativní scény napříč širokým žánrovým spektrem od elektroniky, přes pop až ke country. Dramaturgického vedení se zhostil již čtvrtým rokem Mojmír Měchura, hudební producent, tvůrce scénické a filmové hudby a člen pražského kolektivu Wrong.

Summer and fall in the courtyard at Petrohradská Kolektiv will be a showcase of live acts with the focus being on contemporary music production. We will present a broad variety of quality acts from the Czech alternative scene, ranging in genre from electronics, to pop, to country. Dramaturgy oversight will be handled in the fourth year by music producer, scenic and film music composer and member of music promoters collective – Wrong- Mojmir Mechura.

࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏࿏

Kontinuální činnost Petrohradská kolektiv je finančně podpořena v roce 2023 Ministerstvem kultury ČR,

Magistrátem hlavního města Prahy a Městskou částí Prahy 10.

The continuous activity of the Petrohradská kolektiv is financially supported in 2023 by the Ministry of Culture of the Czech Republic, Prague City Hall and the Prague 10 Municipality.

9.7.2023